Nội dung trang phân phối hoặc cài plugin DevVN Local Store – Find a local store: https://wordpress.org/plugins/devvn-local-store/

Plugin DevVN Local Store giúp liệt kê danh sách cửa hàng, địa điểm 1 cách trực quan và thân thiện trên web của bạn thông qua google maps. Giúp người dùng tìm kiếm cửa hàng 1 cách dễ dàng. Người dùng có thể lọc theo Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện và tìm những của hàng gần họ nhất …

Chức năng chính:

  • Quản lý danh sách cửa hàng.
  • Tìm kiếm cửa hàng theo Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện.
  • Lọc theo vị trí
  • Chỉ đường tại vị trí người dùng tới cửa hàng họ chọn
  • Tìm kiếm cửa hàng gần người dùng
  • Cài đặt thông số dễ dàng
  • Tự động lấy tạo độ và tìm kiếm địa chỉ khi thêm cửa hàng mới trong admin
  • Lần đầu tải trang sẽ hỏi địa điểm của người dùng. Nếu họ đồng ý sẽ tìm kiếm những cửa hàng gần họ. Nếu họ không đồng ý sẽ load cửa hàng thêm vào gần nhất. Admin có thể tùy chỉnh được số cửa hàng tải lên khi mới vào trang web
  • Hỗ trợ WPML & multilingual site